Tháng 2

Chất liệu

gỗ

Năm:

2018

Tôi dùng cái thớt của mẹ để khắc tác một em bé lên đó