Anh nông dân may mắn

Chất liệu

Vàng 24k

Năm:

2020

Tôi thường thấy các hiện vật bằng vàng thường mang hình tượng của vua chúa, và rất ít thấy các hiện vật như vậy trong vóc dáng của một người thường dân. Tác phẩm là một tượng một anh nông dân dựa theo hình ảnh được chụp từ thế kỷ 19 được đúc lại bằng vàng để xem chất liệu quý có mang lại hào khí như hình tượng đế vương?