View More

Tại trường đại học mỹ thuật

Thành Phố Hồ Chí Minh

View More

CLASS

WORKSHOP

CHARECTER

CLASS

CLASS

CLASS

CLASS

59008857_1948183705292025_51522867444517
56922867_1924075897702806_14731539440740
59565464_1956022747841454_83763429392022
67828559_2116186671825060_76403680421231
60460270_1975702122540183_54679348045466
67748478_2089933661117028_87759884606840
67495437_2081643075279420_82012589195033
67661284_2089933811117013_49136606292287
DSC_1474
Picture 174400
DSC_1475
48811570966_b88285a25e_k
pham dinh tien education sculpture
học điêu khắc mẫu.jpg
View More
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram