Tìm kiếm

Mở đầu

Cuốn sách này mang đến một trong rất nhiều cách để là một bức tượng đẹp.

Có một số ng cho rằng cần có năng khiếu để học nặn tượng. Điều này đúng nhưng chưa đủ tất nhiên là một ng có năng khiếu khi bắt đầu sẽ nhanh hơn ng ít năng khiếu một chút. Nặn tượng nó không giống như môn chạy nước rút mà coa vẻ giống một cuộc chạy mảathon. Người về đích trước thường không phải những người có xuất phát tốt nhất. Nhưng vấn đề tôi quan tâm hơn là khả năng về đích chứ không quá đặt nặng việc phải về nhất. Do vậy bạn lhongo cần phải cảm tháy áp lực khi có một số bạn học cùng có tốc độ hơn bạn.

Tất nhiên khi đến với cuốn sách này tôi mạnh dạn đoán bạn chưa thể nặn được một bức tượng đẹp. Tôi cũng mạnh dạn đoán bạn nặn một bức tượng không đẹp sẽ dễ hơn là một bức tượng đẹp. Do vậy bước đầu tiên nhập môn là bạn hãy nặn một bức tượng ko đẹp. Nếu bạn ko thể nặn dc một cái j đó xấu hoặc rất xấu thì tôi nghĩ bạn không nên tiếp tục đầu tư cho kỹ năng này.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
TÁC PHẨM