Tháng 7

Client:

Year:

2018

Tác phẩm là một tạo hình cái lưng của một người có khả năng tự đổ mồ hôi