Khi nào

Client:

Year:

2014

Tác phẩm là những tượng người nhỏ được đu lên những quả bóng bay