Trọng lực

Đồng

Year:

2015

Tôi nghe về những nhà sư khi ngồi thiền họ muốn buông bỏ mọi thứ ở tràn gian này nhưng tôi không biết khi đó họ có chịu tác động của trọng lực hay không?

Chất liệu