Thời gian

Resin

Year:

2009

Đây là bức tượng đầu tiên tôi sáng tác khoảng năm 2009. Lúc đó tôi nghĩ cái gì đó liên quan đến dòng thời gian.

Chất liệu