Những giấc mơ

Gỗ

Year:

2010

Một em bé đang ngủ ngủ trong một thân cây. Lần đầu tiên trong gia đình tôi có thêm một thành viên nhỏ. Nó gọi tôi là cậu, tôi hay trông cho nó ngủ. Tôi đã lấy hình ảnh của cháu tôi lúc dang ngủ đục lên thân cây này. Tôi hay tưởng tượng có lẽ nào khi đang cắt một

Chất liệu